Piotr Bernacki

Piotr Bernacki

Fotografią zajmuje się od roku 1971. Uczestniczył w ponad stu wystawach zagranicznych i krajowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Turcji, Japonii, Francji, Czechosłowacji, byłym ZSRR, Nowej Zelandii, Węgrzech, Włoszech i Tajwanie. Zajmuje się fotografią kreacyjną i użytkową, fotografuje architekturę, pejzaż, akt i portret. Jest autorem dużej kolekcji fotografii tatrzańskiej.

 

Urodzony 22 września 1954 roku w Tarnowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Członek Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1978 roku. Pełnił w nim wiele funkcji, był też przez kilka kadencji jego prezesem. Pracował w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, będąc jej wiceprezesem. W 1990 roku Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej (Fédération Internationale de l'Art Photographique) z siedzibą w Brukseli, nadała mu tytuł Artiste FIAP (AFIAP). Posiada także tytuł Artysta Fotograf PFSF, brązową i srebrną odznakę PFSF, medal 150-lecia fotografii oraz odznaczenia „Zasłużony Działacz Kultury" i „Zasłużony dla województwa tarnowskiego".

 

Jest członkiem elitarnego Związku Polskich Artystów Fotografików.

FB