Wstąp do nas!

Jeśli wyrażasz chęć wstąpienia w progi Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, wypełnij deklarację. Dostarcz ją w teczce wraz z kilkoma najlepszymi zdjęciami w formie odbitek w formacie nie mniejszym niż 13x18. Wpłać na nasz rachunek opłatę wpisową (100 lub 50 zł dla młodzieży uczącej się i studentów do 26. roku życia) i składkę członkowską (składka może być opłacana w półrocznych transzach po 50 zł do 31 stycznia za I połowę roku oraz do 31 lipca II połowę roku). Poniżej prezentujemy uchwały regulujące wysokości wspomnianych opłat. Po dostarczeniu teczki uregulowaniu płatności i pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji przez Zarząd (z tym z reguły nie ma problemu) osoba aplikująca uzyskuje tytuł członka kandydata TTF. Tytuł członka zwyczajnego nabywa się w związku z działalnością artystyczną oraz społeczną na rzecz TTF jednak nie wcześniej niż po roku od daty przyjęcia do TTF. W uzasadnionych przypadkach (udokumentowany dorobek artystyczny) staż kandydacki może zostać skrócony.

Zapraszamy wszystkich chętnych - miłośników fotografii i fotografujących.

 

Zgodnie z uchwałą 6 Walnego Zebrania Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego z dnia 6 czerwca 2022 składki członkowskie oraz wpisowe wynoszą:

100zł opłata roczna (50zł dla emerytów i uczniów do 26 roku życia) - płatne do końca 1 kwartału każdego roku. Opłata wpisowa 100zł dla wszystkich.

W roku jubileuszowym (2022) powyższa uchwała daje także możliwość zwolniena z opłaty wpisowej. Przy opłaceniu jednorazowo skłądek za 2022 oraz 2023 rok. Należy uczynić to do 30 września 2022.

Uchwała daje także możliwość anulowania zaległych sładek przy opłąceniu takowcyh za 2022 i 2023 rok do 30 września 2022. Na podobne preferencję mogą liczyć byli członkowie pragnący reaktywować swoją przynależność w TTF. Szczeguły na poniższej uchwale.

Dane do rachunku znajdują sie w zakłądce kontakt.

 


Składki