Kamila Wiśniewska-Hałka

Kamila Wiśniewska-Hałka

Kamila Wiśniewska-Hałka – członek wspierający

związana z warmińsko-mazurskim środowiskiem fotograficznym. Zafascynowana pięknem otaczającej przyrody, skupia się na zatrzymaniu w kadrze ulotności chwili. Autorka i współautorka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Członkini Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców oraz Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Uhonorowana tytułem Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP). Laureatka wielu nagród krajowych i zagranicznych, w tym ponad pięćdziesięciu w konkursach pod patronatem FIAP. Najważniejsze z nich to dwa złote medale FIAP (Serbia), złoty medal PSA (Serbia), brązowy medal Fotoklubu RP (Polska). Więcej na stronie internetowej www.wisniewskahalka.pl