Jan Pękala

Jan Pękala

W latach edukacji Szkoły Podstawowej oraz Średniej uczestniczyłem w zajęciach, technicznych, muzycznych i językowych Młodzieżowego Domu Kultury oraz Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Jako uczestnik Pracowni Fotograficznej w Pałacu Młodzieży prowadzonej przez, pedagoga Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, fotografika Lucjana Rőhrenschefa, należałem do bardzo aktywnej „Grupy Twórczej” . Zdobywałem nagrody i wyróżnienia w wystawach, plenerach, konkursach i plebiscytach. Udział w krajowych i międzynarodowych plenerach, współpraca z redakcjami czasopism zaowocowały zdobyciem doświadczenia i umożliwiły zatrudnienie; w charakterze nauczyciela i instruktora fotografii kat. I. w Domu Kultury Zakładów Azotowych, Pałacu Młodzieży w Tarnowie oraz dziennikarza i fotoreportera w Wydawnictwach Prasowych. Uczniowie jako uczestnicy zajęć w Szkołach oraz w Placówkach Oświatowych Wychowania Pozaszkolnego, organizowali bądź zdobywali nagrody i wyróżnienia w regionalnych i ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Jako współzałożyciel reaktywowanego w1977roku Towarzystwa Fotograficznego w Tarnowie pełniłem funkcję wiceprezesa i sekretarza.

Ukończyłem Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie ze specjalnością Technika z Informatyką oraz Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, na którym studiowałem Fotografię ! Przez kilkanaście lat pracowałem jako etatowy dziennikarz i fotoreporter w Krakowskim Wydawnictwie Prasowym m. in. w Redakcjach Tygodników „TeMI” oraz „Tarnowskie Echo”. Inspirację do pracy pedagogicznej i działalności artystycznej zawdzięczam: I nagrodzie Ministra Oświaty i Wychowania w Warszawie oraz nagrodzie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Tarnowie na I Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Tarnowie w 1975 r., II nagrodzie na VI Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Artystycznej w Tarnowie w 1976 r., II nagrodzie Bydgoskich Zakładów Chemicznych „Foton” w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Ruch” zorganizowanym przez Redakcję miesięcznika „FOTO” w Warszawie, z publikacją pracy na okładce miesięcznika w październiku 1976 r., Nagrodzie Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego na Międzynarodowych Plenerach Fotografików Krajów Nadbałtyckich w 1976 oraz 1977 r. Uczestniczyłem w licznych  Konkursach, Wystawach i Salonach Fotograficznych m. in.: w Wystawie Prac Dyplomowych Absolwentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Galerii „Na Zajezdni” w Lublinie w 2013 r. oraz w pięciu „Salonach Wiosennych Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie” w 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku. Obecnie jako nauczyciel matematyki, informatyki, techniki i fotografii pracuję w szkołach miasta i regionu tarnowskiego.