Jan Gomoła

Jan Gomoła

ur. 04.09.1945 roku w Krakowie. W 1970 otrzymał dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i tytuł magistra techniki. W latach 1971-72 był instruktorem fotografii w MDK w Rzeszowie, od 1976 nauczycielem-instruktorem fotografii w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, a w latach 1987-88 nauczycielem fotografii w II Studium Nauczycielskim w Tarnowie. Od 1984 posiada uprawnienia instruktora fotografii (MKiS) kategorii "S". Był członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1969-82, zasiadał także w jego zarządzie od 1972 do 1975 roku. W roku 1977 wstąpił do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, gdzie od roku 1997 pełni funkcję prezesa. Za swoją działalność społeczną w TTF i pracę w zakresie nauczania fotografii w Pałacu Młodzieży w Tarnowie otrzymał następujące wyróżnienia:1. Medal za zasługi dla Miasta Tarnowa `86 2. Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" `89 3. Medal 150-lecia Fotografii `89 4. Srebrna Odznaka Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych `92 5. Dyplom Ministra Kultury i Sztuki "Za Osiągnięcia w Upowszechnianiu Sztuki Fotograficznej" `98 6. Odznaka "Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego" `98 Uczestniczył w ponad 50 konkursach i wystawach fotograficznych, w tym m.in.:


1. IV Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej, wyróżnienie, Tarnów `72
2. III Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej "W Polskim Słońcu", III nagroda, Bydgoszcz
3. Konkurs Fotografii Polskiej "Złocisty Jantar", wyróżnienie, Gdańsk `79
4. Ogólnopolska Wystawa "Polska Fotografia Amatorska w latach 1944-1984", Warszawa `84
5. III Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej "Foto-Expo", Poznań `73
6. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Tallinna Purjed", Tallin, Estonia `79 7. V Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej "Foto-Expo", brązowy medal, Poznań `77
8. VI Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej "Foto-Expo", Poznań `79
9. VII Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej "Foto-Expo", brązowy medal, Poznań `81
10. VII Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej "Foto-Expo", Dyplom PTF, Poznań `83
11. Wystawa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego - "Nie tylko Tarnów" TCK Tarnów `06


Zorganizował również dwie wystawy indywidualne:
1. Pałac Młodzieży, Tarnów
2. Galeria Fotografiki TTF, Tarnów `85


Główne dziedziny zainteresowań fotograficznych to fotografia kreacyjna (aranżowana), fotomontaż, portret, zabytki, fotoreportaż. Jest autorem artykułów na tematy fotograficzne ("Tarniny", "TeMi", "FOTO", "Magazyn Fotograficzny", "Głos Nauczycielski"), licznych tekstów do katalogów wystaw fotograficznych oraz materiałów informacyjnych dla prasy. Zamieszczał swoje zdjęcia w prasie i licznych wydawnictwach. Fotografuje już od 40 lat.

FB