Janusz Flek

Janusz Flek

Janusz Bogdan Flek lat 63 zawód inżynier.
Od czterech pokoleń związany z Tarnowem. Fotografuje od 16. roku życia.
Ukierunkowany na artystyczne podglądanie świata i kompozycję obrazu przez ojca Brunona altystę malarza i fotoamatora. Zainteresowany różnymi tematami : architektura, pejzażem, przyroda, portretem i reportażem.
Fotografuje początkowo przedwojennym Vojgtlenderem ojca, następnie Zorką 4 później Canonem i obecnie sprzętem cyfrowym. Członek Klubu Fotografiki przy Tarnowskim Oddziale PTTK w latach 1967 - 1976.

Brał udział w:
- Ogólnopolskiej Wystawie Fotografi Artystycznej w Tarnowie - 1970 r.
- I Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "TARNÓW 75"
- Konkursie Fotograficznym pt. "MÓJ TARNÓW" - III nagroda organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej.
- Wystawie zbiorowej "Kocham TARNÓW" organizowanej przez Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów - 2008 r.

Od roku 1995 - również filmowiec amator.
Od 2007 r. członek komisji rewizyjnej w Tarnowskim Towarzystwie Fotograficznym.