Tomasz Okoniewski

Tomasz Okoniewski

Tomasz Okoniewski (członek wspierajacy) z wykształcenia dziennikarz i historyk, związany z krośnieńskim i podkarpackim środowiskiem fotograficznym, mieszka w Korczynie – fotografią artystyczną zajmuje się od 2007 roku. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia krajobrazowa, pejzażowa oraz fotografia reportażowa. Wielokrotnie publikował swoje fotografie w lokalnej i ogólnopolskiej prasie, specjalistycznej prasie fotograficznej oraz w licznych wydawnictwach albumowych. Uczestniczy w pracach jury w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach fotograficznych. Jest współzałożycielem oraz członkiem internetowej grupy twórczej FotoKrosno.

pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Okoniewski