Aktualności

VII Ogólnopolski Festiwal Diaporam Cyfrowych’ 2012

2012-05-21

VII Ogólnopolski Festiwal Diaporam Cyfrowych’ 2012

Diaporama jest swoistym spektaklem audiowizualnym, w którym autor poddaje widza w sposób świadomy i zaplanowany równoczesnemu oddziaływaniu obrazów, dźwięków, barw i treści. Z fotografii "wzięła" obraz nieruchomy. Ponieważ diaporamę powinniśmy traktować jako udźwiękowiony zbiór wielozdjęciowy, środkami łączącymi kolejne obrazy lub sekwencje obrazów są narracja,  przenikania, cięcia, rozjaśnienia, ściemnienia, migotania, czy chwilowy brak obrazu. Z filmem łączy diaporamę: narracja, montaż, scenariusz, dźwięk.

 

Regulamin

 

VII Ogólnopolski Festiwal Diaporam Cyfrowych '2012 – Patronat Stowarzyszenie Twórców „Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej” w Warszawie, Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

 z s. w Łodzi. Koordynacja: Fotoklub „ZAMEK” w Szczecinie,  Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Tel. 091 433 49 71, mail: fotoklubzamek@interia.pl.

 

TEMATYKA KONKURSU

Diaporamy zgłoszone do konkursu o dowolnej tematyce mogą mieć formę impresji, etiud, reportaży, ilustracji piosenek, esejów, opowiadań, eksperymentów, itd. Wszystkie prace powinny być zapisane cyfrowo. Wszelkie informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie http://.fotoklub.zamek.szczecin.pl

 

WARUNKI UDZIAŁU

Każdy autor może przedstawić maksymalnie 3 prace pod warunkiem nadesłania karty zgłoszenia wraz z podpisanym regulaminem, oraz płyty CD lub DVD z nagranymi diaporamami spełniającymi warunki techniczne.

 

WARUNKI TECHNICZNE

płyta CD lub DVD, czas projekcji 1 diaporamy - do 12 minut , rozdzielczość 1024 x 768 pix,  format JPG, plik startowy, samouruchamiający się, w trybie pełnoekranowym, w formacie EXE (przygotowany w programach: Pictures To Exe, Pro Show Gold, Wings Platinum, MObjects),  dźwięk –mp3.

W celu zapewnienia najwyższej jakości prezentacji podczas projekcji konkursowych, wszystkie diaporamy będą przegrane na dysk twardy komputera i z niego odtwarzane  - komputer klasy PC z procesorem Pentium i systemem operacyjnym Windows XP, Vista, 7.

 

ZAWARTOŚĆ CD lub DVD

Płyta z diaporamą winna zawierać: katalog o nazwie " Nazwisko_Imię" autora.

W katalogu następujące pliki: plik diaporamy, o strukturze nazwy: "Imię_Nazwisko_Tytuł_diaporamy.exe", karta zgłoszenia autora, zdjęcie autora w rozdzielczości 600x800 pix plik jpeg, krótka notka biograficzna plik txt (rok urodzenia, dokonania fotograficzne, przynależność do stowarzyszeń i organizacji związanych z fotografią), afisz dotyczący diaporamy w rozdzielczości 1500x1100 pix, plik jpeg, do zamieszczenia na stronie internetowej konkursu.

W przypadku, gdy autor chce zgłosić więcej niż jedną diaporamę, powinny one zostać zapisane na osobnych płytach. Każda płyta CD  lub DVD, na etykiecie powinna mieć opis, imię i nazwisko autora, tytuł diaporamy, czas trwania, użyty program, e-mail i telefon autora. Płyty z diaporamami nie będą zwracane.

 

 

JURY I OCENA

Ten sam konkursowy zestaw diaporam, na który złożą się wszystkie nadesłane oraz przygotowane zgodnie z niniejszym regulaminem  diaporamy, zostanie oceniony przez różne składy niezależnych jury w poszczególnych przeglądach regionalnych. Skład jury powołuje bezpośredni organizator przeglądu regionalnego. W jego skład powinni wchodzić doświadczeni fotograficy, autorzy diaporam, filmów, a także muzycy, plastycy, dziennikarze.

Jury każdego z przeglądów ustali listę najlepszych 20 diaporam wg kolejności zdobytych ocen. Za zajęte w poszczególnych przeglądach regionalnych miejsca zostaną przyznane punkty. Po zakończeniu wszystkich imprez ogłoszona zostanie klasyfikacja generalna festiwalu, która wyłoni laureatów konkursu. Wyniki będą umieszczane na stronie konkursu. Członkowie jury mogą brać udział w konkursie, jednak ich prace są automatycznie wyłączone z oceny tego jury w którym uczestniczą. Diaporamy oceniane będą bez podziału na kategorie tematyczne lub techniczne. Werdykty i oceny jury regionalnych przeglądów są ostateczne. .

 

 

TERMINY 

Prace należy przesłać do 10 września 2012 r. (data stempla pocztowego) na adres: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin ,z dopiskiem „Fotoklub Zamek”.

Potwierdzeniem przyjęcia diaporamy do konkursu jest umieszczenie imienia i nazwiska autora, oraz tytułu diaporamy  na tej stronie.  Przeglądy regionalne odbędą się w okresie 1.10. - 30.10.2012 r. Organizatorami przeglądów regionalnych są instytucje kultury, uczelnie, stowarzyszenia i kluby fotograficzne w miejscowościach na terenie kraju , które zgłoszą gotowość do ich organizacji do dnia 20.06. br. Klasyfikacja generalna zostanie opublikowana do 10 listopada 2012 r. Pokaz galowy i wręczenie nagród odbędzie się w Szczecinie  podczas XXXIII Pomorskich Spotkań z Diaporamą w dniu 17 listopada 2012 r.

 

NAGRODY

W konkursie dla laureatów I, II, i III miejsca zostaną przyznane medale Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, za kolejne trzy miejsca medale festiwalu oraz dyplomy wyróżnienia. Dla zwycięzców poszczególnych edycji regionalnych mogą być przyznane nagrody specjalne i dyplomy wyróżnienia przyznane przez  właściwego organizatora.

 

UWAGI KOŃCOWE

Diaporamy muszą być oryginalną pracą uczestnika, współautora (-ów). Nadesłanie karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik posiada wszelkie niezbędne licencje i zezwolenia na używanie jakichkolwiek materiałów autorskich zawartych w swojej diaporamie. Diaporamy nie spełniające warunków technicznych niniejszego regulaminu nie będą oceniane. Autor wyraża zgodę na powielanie jego diaporamy i odtwarzanie publiczne wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. Regionalne przeglądy powinny być otwarte dla publiczności przynajmniej w formie pokazu laureatów. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie diaporam podczas przesyłki.

 

Kurator:

Leszek Kurpiewski (AFRP, zdfp, IFK, hon.STF) – mail: fotoklubzamek@interia.pl, mobile: 501 148 252. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA