Aktualności

Nowy-stary Zarząd TTF

2012-04-25

Nowy-stary Zarząd TTF

Zwyczajne Walne Zebranie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego wybrało swoje władze. Przewodniczącym zebrania był Pan Bronisław Wiatr a sekretarzem Wojciech Kobylański. Walne Zebranie obradowało w II terminie, udzieliło ustępującym władzom absolutorium i wybrało nowe.

 

Prezesem został Tomasz Sobczak, wiceprezesem ds. organizacyjnych - Dariusz Kobylański, wiceprezesem ds. artystycznych - Piotr Bernacki, sekretarzem - Hubert Burzawa, skarbnikiem - Bartosz Połeć. Jak widać skład zarządu pozostał taki sam na kolejną kadencję.

 

Częściowo zmieniły się natomiast Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Janusz Flek, Janusz Małek oraz Wojciech Kobylański natomiast Sąd Koleżeński stanowią Bronisław Wiatr, Jan Gomoła oraz Łukasz Fus.

 

Jednym z istotniejszych wniosków ZWZ TTF było zwiększenie składek członkowskich do 100 zł rocznie z możliwością płacenia ich do 31 stycznia - I rata oraz do 31 lipca - II rata. Zwiększona została także opłata wpisowa do 100 zł. Ustalono ulgę w opłacie wpisowej dla młodzieży uczącej się do 26. roku życia, w wysokości jej połowy, czyli 50 zł.

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Pałacu Młodzieży za udostępnienie sali na zebranie.

 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z luźnej rozmowy po zakończeniu zebrania.