Aktualności

Kurs fotografowania i filmowania podczas liturgii

2012-04-18

Kurs fotografowania i filmowania podczas liturgii

Diecezja tarnowska organizuje szkolenie dla fotografów i filmowców, którzy chcą zajmować się oprawą medialną ślubów, chrzcin i innych uroczystości. W soboty 5 i 19 maja br. w kościele pw. św. Krzyża i św. Filipa Neri oraz oratorium Księży Filipinów w Tarnowie (o godz. 9.00 msza święta, a następnie wykłady do godz. 13.30) odbędzie się  kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych jest udział w dwóch dniach kursu. Zgłoszenia można dokonywać w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do końca kwietnia br. (tel. 14 63 17 380, e-mail: wydzdusz@diecezja.tarnow.pl). Przy zgłoszeniu należy podać dokładny adres zameldowania oraz parafię zamieszkania.

Na pierwsze spotkanie kandydaci (powyżej szesnastego roku życia) winni doręczyć prowadzącemu kurs - ks. dr. Bolesławowi Margańskiemu - pisemne skierowanie od Księdza Proboszcza oraz dwie fotografie (3 cm x 4 cm) do identyfikatora. Ofiara związana z kursem wynosi 100 zł.

 

żródło