Aktualności

XII Ogólnopolski Plener Fotograficzny ,,Przemyśl 2012”

2012-04-04

XII Ogólnopolski Plener Fotograficzny ,,Przemyśl 2012”

Fundacja Fotografia dla Przyszłości
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców
Miejski Dom Kultury w Dęblinie

Zaproszenie

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w XII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym ,,Przemyśl 2012”, który odbędzie się w dniach 2-8 lipca 2012 roku w Przemyślu. Zakwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienką, lub 4 osobowych w hotelu: Baza Dydaktyczno - Noclegowa BELFEREK, 37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7 Tel.16 679 09 30.Odpłatność za uczestnictwo w Plenerze (noclegi, dwa posiłki dziennie śniadanie 8.00-9.00, obiadokolacja 17.30) wynosi 408 zł płatne na konto Fundacji, lub w sekretariacie Fundacji przy ul. Mokotowskiej 9 ( Fundacja Fotografia dla Przyszłości - Warszawa ul. Grójecka 75 nr konta 80 1020 1055 0000 9802 0015 7990) w terminie do 15 kwietnia 2012 r. Proszę mailowe potwierdzenie uczestnictwa w plenerze.
Komisarz: Małgorzata Dołowska tel. 603 256 345, mail: fundfoto@poczta.onet.pl 
Sekretariat FdP tel. 22 825 29 40. 
Rezerwacja na 35 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Z poważaniem
 Małgorzata Dołowska, AFRP
Komisarz

P.s. Program w przygotowaniu.
Podczas trwania pleneru jest możliwość przedstawienia autorskiej prezentacji.

Proszę o zgłaszanie swoich tematów i sposobu prezentacji do komisarza, w celu szybkiego przygotowania programu.

Regulamin Pleneru: XII Ogólnopolski Plener Fotograficzny ,,Przemyśl 2012”
 
 1.  Temat pleneru: Piękno Przemyśla i okolic. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wykonywania zdjęć podczas trwania pleneru. Prośba, 
      aby materiał przysłany po plenerze dotyczył tematu jw (architektura, krajobraz, reportaż, portret i inne)
2.      Miejsce wykonywania zdjęć: Przemyśl i okolice wraz zabytkami i parkami itp.
3.      Czas trwania pleneru: Rozpoczęcie: 2 lipca 2012 godz. 17.00 – obiad. Zakończenie 08.07.2012 śniadanie godz. 8.00 -9.00.
4.      Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników pleneru i ich sprzętu (mienia) 
5.      Organizatorzy oczekują od uczestników pleneru: przesłania w terminie do 31 sierpnia 2012 roku 2-4 odbitek w max. rozmiarze  
      30x45 cm oraz wglądówek elektronicznych  w ilości do 5 zdjęć w postaci cyfrowej  (*.jpg) min. Pliki 2362 x 1772 (20x15 cm) 
      na płytach CD lub DVD adres: Fundacja Fotografia dla Przyszłości ul. Mokotowska 9, 00-640 Warszawa
6.      Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć uczestników pleneru, w celu promowania imprezy kulturalnej - 
      pleneru fotograficznego. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa

W XII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym ,,Przemyśl 2012”, który odbędzie się w dniach 2-8 lipca 2012 roku w Przemyślu.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..

Adres, nr telefonu i e–mail …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Zgłaszam udział w plenerze i informuję, że dokonałem wpłaty (podać wersję i datę wpłaty).