Aktualności

24 godziny z fotografią - dla młodzieży

2012-04-03

24 godziny z fotografią - dla młodzieży

Po raz czwarty podyplomowe studium fotografii w Kolegium Sztuk Pięknych UMCS organizuje w Kazimierzu Dolnym imprezę dla młodzieży pod nazwą "24 godziny z fotografią". Zgodnie ze swoją nazwą impreza rozpocznie się w południe 5 maja a zakończy w południe 6 maja.

 

"24 godziny z fotografią" to maraton dla miłośników sztuki fotografowania, na który złożą się wykłady, plenery, ćwiczenia studyjne i eksperymenty. Imprezę poprowadzą - jak zawsze - Maks Skrzeczkowski z Kazimierza, artysta plastyk i fotografik oraz Daniel Mróz - nauczyciel fotografii z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach. Obaj prowadzący są wykładowcami na podyplomowych studiach fotografii. Uczestnicy imprezy będą podzieleni na małe zespoły, działające pod opieką słuchaczy studiów podyplomowych. Dla strudzonych przewiduje się spanie (należy mieć śpiwór i karimatę) w godz.2-6. Wytrwali mogą w tym czasie doskonalić swoje umiejętności cyfrowej obróbki zdjęć w pracowni komputerowej.

 

Impreza jest przeznaczona w zasadzie dla młodzieży licealnej, ale mogą w niej uczestniczyć również studenci a także gimnazjaliści (z wyznaczonym przez szkołę opiekunem). Wpisowe wynosi 20 zł od osoby, płatne na miejscu i przeznaczone na dwa obiady. Herbata będzie dostępna non-stop. Ilość miejsc jest ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: kazimierz@umcs.pl. Nieletni przywożą pisemną zgodę rodziców pod rygorem nieprzyjęcia na imprezę. Szczegółowy program będzie wysyłany w odpowiedzi na zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia.

 

Współorganizatorem imprezy jest Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury

"NIKE" z Lublina.