Aktualności

Obradowało Walne Zebranie TTF

2022-06-07

Obradowało Walne Zebranie TTF

W dniu 6 czerwca 2022 roku, korzystając z gościnności Tarnowskeigo Centrum Kultury, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Na zebraniu przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2021, udzielono absolutorium Zarządowi a także wybrano go na kolejną kadencję.

Walne Zebranie przeyjęło też uchwałę "skałdkową" zgodnie, z którą przy opłaceniu składek za rok 2022 i 2023 do dnia 30 września anulowane zostają zobowiązania z lat poprzednich.

Na powyższych zasadach mogą się także reaktywować byli członkowie TTF, których członkostwo z różnych przyczyn ustało. 

Osoby chcące zapisać się do TTF przy opłaceniu skąłdek za 2022 i 2023 rok nie płacą opłaty wpisowej.

Składki członkowskie ustalono na 100zł rocznie (50zł dla emerytów i uczniów do 26 roku życia), opłata wpisowa dla wszystkich wynosi 100zł.

Treść stosownej uchwały opublikujemy niebawem.