Aktualności

Ewa Rogozińska "Tam gdzie czas się zatrzymał"

2019-03-27

Ewa Rogozińska Tam gdzie czas się zatrzymał, czyli beskidzka nostalgia...

Tarnowianka od urodzenia, najpierw dotknięta "bieszczadzkim syndromem" z biegiem czasu i jego wiecznym brakiem odkrywająca tereny znacznie bliższe. Krainę ciszy, nostalgii, zapomnianych wiosek, starych sadów, zapachu drewnianych cerkwi i domów .Na wyciągnięcie ręki mamy relikty dawnej świetności tego rejonu a niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia tej krainy. Historia odcisnęła piętno które spowodowało, że unosi się nad nią wieczny duch wspomnień, niedokończonych opowieści , utraconych zapachów, niedobrzmiałych pieśni , zatrzymanego czasu… Beskid Niski.