Aktualności

Sprawozdanie z Walnego Zebrania TTF 2018

2018-06-07

Sprawozdanie z Walnego Zebrania TTF 2018

30 maja 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jego przewodniczącym był Przemysław Rura, a sekretarzem Karolina Stokłosa.


Zebranie Walne obradowało w II terminie w liczbie 14 członków, udzielając ustępującym władzom absolutorium oraz dokonując wyboru nowego zarządu stowarzyszenia.


Przegłosowano wybór prezesa, który następnie przedstawi swoje propozycje pozostałych członków Zarządu. Bartosz Połeć wysunął kandydaturę Tomasza Sobczaka na prezesa TTF i była to jedyna propozycja. Kandydaturę Tomasza Sobczaka przegłosowano 13 głosami przy 1 wstrzymującym się. Nowy prezes zaproponował, aby składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostały bez zmian, co w obu przypadkach zostało przyjęte jednogłośnie.


Zgłoszono dwóch nowych kandydatów do Sądu Koleżeńskiego: Przemysława Rurę oraz Wiesława Leżankę, którzy zgodzili się kandydować. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie.


Tym samym ustalono nowe władze TTF, w skład których weszli:


Zarząd:

prezes TTF – Tomasz Sobczak,

wiceprezes ds. organizacyjnych – Dariusz Kobylański,

wiceprezes ds. artystycznych – Piotr Bernacki,

skarbnik – Hubert Burzawa,

sekretarz – Wojciech Kobylański.


Komisja Rewizyjna: Jan Gomoła, Bartosz Połeć oraz Janusz Flek.


Sąd Koleżeński: Janusz Małek, Wiesław Leżanka oraz Przemysław Rura.