Aktualności

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA TTF

2016-01-03

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA TTF

29 grudnia 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jego przewodniczącym był Witold Stachnik, a sekretarzem Bartosz Połeć. Zebranie Walne obradowało w II terminie, udzielając ustępującym władzom absolutorium oraz dokonując wyboru nowego zarządu stowarzyszenia.

Prezesem ponownie został Tomasz Sobczak, wiceprezesem ds. organizacyjnych – Dariusz Kobylański, wiceprezesem ds. artystycznych – Piotr Bernacki, skarbnikiem Hubert Burzawa, a sekretarzem – Wojciech Kobylański – nowa twarz w Zarządzie TTF.

W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali Jan Gomoła, Bartosz Połeć oraz Janusz Flek, a w Sądzie Koleżeńskim zasiadać będą Konrad Szuszkiewicz, Witold Stachnik i Janusz Małek

Zebranie Walne połączone było ze spotkaniem świąteczno-noworocznym członków TTF, podczas którego odbyło się losowanie prezentów – odbitek zdjęć autorstwa członków towarzystwa.